Hygieniakoulutus

Ruokamyrkytystapaukset ovat hyvin yleisiä, arviolta noin 400 000 ihmistä kärsii Suomessa vuosittain ruokamyrkytyksistä. Usein ruokamyrkytysten taustalla voi olla henkilökunnan väärä hygieniatyöskentely, siksi on tärkeää, että lisäkoulutusta hygieniaosaamisesta henkilökunnalle annetaan jatkuvasti.

Saltia Hygieniakoulutus sisältää:

Hygienian merkitys elintarviketuotannossa, -kuljetuksessa, –kaupassa ja suurkeittiössä.

Lainsäädäntö

 • elintarvikelainsäädäntö hygienian näkökohdasta
 • viranomaisvalvonta
 • lämpötilavaatimukset

Mikrobiologian perusteet elintarvikehygienian näkökulmasta

 • mikrobit ja niiden lisääntyminen
 • mikrobien kasvuun vaikuttavat tekijät 
 • ”hyvät” ja ”pahat” mikrobit  
 • mikrobien kasvun estäminen ja hidastaminen

Ruokamyrkytykset

 • ruokamyrkytykset ja niiden yleisyys
 • ruokamyrkytysepidemioiden syyt   
 • talousvesi ja sen laadun valvonta  
 • ruokamyrkytysten aiheuttajat ja lähteet  
 • ruokamyrkytysten estäminen

Elintarvikkeiden riskitekijät

 • fysikaaliset, biologiset ja kemialliset riskitekijät  
 • ennaltaehkäisy

Omavalvonta

 • omavalvontasuunnitelma
 • riskiperusteinen omavalvonta
 • auditoinnit

Henkilökohtainen hygienia

 • käsihygienia
 • suojavaatteiden ja – varusteiden käyttö
 • hygieeniset työtavat

Elintarviketilojen puhtaanapito

 • siivouksen suunnittelu ja siivousohjelma
 • puhtaustarkkailu 
 • hygienian kehittäminen ja valvonta

Koulutus muokataan yrityksesi tarpeen mukaan. Saltia Hygieniakoulutuksen päätteeksi voidaan järjestää hygieniaosaamistesti.

Pyydä tarjous!