Työturvallisuuskoulutus

Saltia työturvallisuuskoulutus on 8 tunnin mittainen koulutus, jonka päätteeksi järjestetään koe. Kokeen hyväksytysti läpäisseet saavat tarvittaessa väliaikaisen todistuksen. Varsinaiset työturvallisuuskortit saapuvat n. kolmen viikon sisällä koulutuksesta ja kortti on voimassa viisi vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö

  • mikä on yhteinen työpaikka, vastuut yhteisellä työpaikalla,
  • vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen. Harjoitustehtävä
  • työpaikan kuormitustekijät
  • perehdyttäminen työtehtäviin, sekä työnopastus
  • turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä. Käytännön esimerkkejä
  • toiminta onnettomuustilanteissa
  • koulutus voi sisältää myös tilaajan työturvallisuuteen liittyvän enintään kahden tunnin mittaisen osuuden. (Esim."meidän tapa toimia", työturvallisuus ja tuottavuus, työturvallisuus osana yrityskuvaa, )

Koulutuksen hinta 79 € (+alv), sisältää kirjasen Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla.