Lämpötilojen ja kosteuden seuranta

Meiltä saat kokonaispalveluna lämpötilojen seurannan esimerkiksi elintarvikkeiden valmistuksessa, varastoinnissa ja jakelussa. Asennamme tarvittavat laitteistot ja ohjelmat. Halutessanne raportoimme seurannan tulokset suoraan sähköpostiinne, voitte keskittyä ydinosaamiseenne.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. ruoan jakelu vanhuksille, koulujen ruoanjakelu valmistuskeittiöstä jakelukeittiöille.

Saltia Oy:lla on myös omavalvontaan soveltuvia etäluettavia lämpötilojen valvontajärjestelmiä, jotka ilmoittavat sähköpostiin tai älylaitteeseen kun asetettu raja-arvo ylittyy. 

Kaikki laitteistot saa asennettuna ja annamme myös käyttökoulutuksen.